Thống kê kết quả học viên

1, Vũ Quang Huy: thời gian học: 20 ngày – thời gian ôn: 1 ngày – Đầu vào: 305 – Đầu ra: 410 (L:260, R:150)  (Real test 22/12/2011)

2, Nguyễn  Thị La: thời gian học: 9 ngày – thời gian ôn: 1 ngày – Đầu vào: 400 – Đầu ra 495 (L:190, R:210) (Real test 06/01/2012)

3, Nguyễn Anh Thư: thời gian học: 20 ngày – thời gian ôn: 10 ngày – Đầu vào: 515 – Đầu ra: 650 (L:365, R: 285) (Real test 13/01/2012)

4, Đào  Anh Đức: thời gian học 16 ngày – thời gian ôn: 4 ngày – Đầu vào: 330 – Đầu ra: 410 (L:230, R: 180) (Real test 18/01/2012)

5, Trần Văn Hướng: thời gian học 30 ngày – thời gian ôn: 3 ngày – Đầu vào: 250 – Đầu ra: 410 (L:240, R: 170) (Real test 18/01/2012)

Advertisements

Inversion – Đảo ngữ

46. Khi phó từ đứng đầu câu để nhấn mạnh, phải đảo cấu trúc câu

Trong một số trường hợp các phó từ không đứng ở vị trí bình thường của nó mà đảo lên đứng ở đầu câu nhằm nhấn mạnh vào hành động của chủ ngữ. Trong trường hợp đó ngữ pháp sẽ thay đổi, đằng sau phó từ đứng đầu câu là trợ động từ rồi mới đến chủ ngữ và động từ chính:

John hardly remembers the accident that took his sister’s life.
Hardly does John remember the accident that took his sister’s life.

 

Never have so many people been unemployed as today.
(So many people have never been unemployed as today)
Hardly had he fallen asleep when he began to dream of far-way lands.
(He had hardly fallen asleep when he began to dream of far-way lands.)
Rarely have we seen such an effective actor as he has proven himself to be.
(We have rarely seen such an effective actor as he has proven himself to be.)
Seldom does class let out early.
(Class seldom lets out early.)
Only by hard work will we be able to accomplish this great task.
(We will be able to accomplish this great task only by hard work.)

Continue reading

Subject – Verb agreement (Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ)

4. Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

Trong một câu tiếng Anh, chủ ngữ và động từ phải phù hợp với nhau về ngôi và số (số ít hay số nhiều)

    The worker works very well.
	  số ít  số ít

	The workers work very well.
	 số nhiều số nhiều

4.1 Các trường hợp chủ ngữ đứng tách khỏi động từ

Trong câu tiếng Anh, có nhiều trường hợp rất khó xác định được đâu là chủ ngữ của câu do chủ ngữ và động từ không đi liền với nhau.
The boys in the room are playing chess.
Thông thường trong các trường hợp đó, một ngữ giới từ (một giới từ mở đầu và các danh từ theo sau – in the room) thường nằm giữa chủ ngữ và động từ. Các ngữ giới từ này không ảnh hưởng đến việc chia động từ.
The study of languages is very interesting.
Serveral theories on this subject have been proposed.
The view of these disciplines varies from time to time.
The danger of forest fires is not to be taken lightly.
Continue reading

Tips cho part 5 trong đề thi TOEIC

Ở phần part 5 ta cần làm 40 câu điền từ thích hợp vào chỗ trống.

Cách làm:

Phần này muốn làm nhanh ta phải nhìn phía trước và sau chỗ trống (xác định được từ loại của chỗ trống cần điền), sau đó nhìn nhanh xuống các đáp án (tức là chỗ trống người ta cho mình các phương án gì). Nếu câu này thuộc dạng “từ loại – word form” hay điền giới từ thì ta có thể điền được luôn. Còn nếu vẫn chưa xác định được phải điền từ gì thì ta skim (liếc nhanh) câu đề bài cho một lần nữa xem có thuộc cấu trúc nào ko? ví dụ Neither …. nor, both…and, have st done …. hay là cụm giới từ…

Nếu vẫn không thuộc dạng này thì có thể câu rơi vào một dạng phổ biến nhất là: meaning, tức là các từ trông na ná giống nhau, ta phải chọn theo nghĩa.

Cụ thể hơn, ta có thể phân loại như sau:

Loại 1: Meaning, tức là các đáp án cho sẵn tương đối giống nhau về mặt nào đó, có thể là giống về tiền tố, hậu tố, hay các từ viết gần giống nhau.Vd: transfer, transmit, transport, transplant … hay hearly, hardly, handly, healthy … Loại này thì ko có cách nào khác ta phải biết hoặc đoán nghĩa các từ hoặc nhìn trong câu xem có cụm nào hay đi với nhau ko.

ex: This fax from Mr. Stevens was _______ at 11 a.m Eastern Standard Time.

A. Transplanted

B. Transfered

C. Transported Continue reading

Hướng dẫn cách làm Slide Powerpoint

Dear all,

Để làm một slide trình diễn powerpoint trông style một chút thì có nhiều cách:

 • Cách 1: sử dụng style có sẵn của MS Powerpoint
 • Cách 2: download template trên mạng
 • Cách 3: tự mình làm ra 1 slide theo phong cách riêng với những gì bạn thích.

Mình sẽ hướng dẫn các bạn từng cách một.

Xin vui lòng  DOWNLOAD demo và file hướng dẫn vể để xem chi tiết.

page break và section break trong word

Khái quát:

 • Page break dùng để đặt 1 mục sang đầu trang mới nhanh hơn thay vì bạn phải ấn enter nhiều lần,  ngoài ra những phần bạn chỉnh sửa trước chỗ đặt break page sẽ ko làm ảnh hưởng tới bố cục của từ  chỗ đặt  break page trở đi.
 • Section break: dùng để chia ra nhiều section (đoạn văn bản) khác nhau trong cùng 1 văn bản, để từ đó, bạn định dạng riêng cho từng section:  1 ví dụ rất hữu  ích: bạn muốn phần mục lục ở đầu văn bản và phần đó ko có đánh số trang, còn phần luận văn chính thì có đánh số trang => chính là section break. Ngoài ra: có thể định dạng header/footer riêng …

I. page break và section break trong word – Rất hữu ích cho bạn nào đang làm luận văn:

1. BREAK PAGE
Mục tiêu của việc break page trong Word là để những chỉnh sửa từ trang đầu tiên đến trang break sẽ không ảnh hưởng đến những trang bên dưới (vị trí tương đối giữa các đoạn, giữa các ảnh .v.v…).
Xem hình minh họa:
Ví dụ bạn có 1 trang có nội dung:

Continue reading

Mệnh đề quan hệ – Những lưu ý khi dùng đại từ quan hệ

Relative pronoun : WHO ,WHICH ,WHOM….

Không phải ngẫu nhiên mà ngừơi ta xem Relative pronoun : WHO ,WHICH ,WHOM….là một trong ” tứ trụ” trong cấu trúc câu tiếng Anh ( cùng với : câu tường thuật , chia động từ ,câu bị động ) .Hầu như trong bài văn, bài text nào cũng ít nhiều dính dáng đến nó. Do đó các em nên chú ý học kỹ cấu trúc này nhé

Thông thường khi mới học tiếng Anh chúng ta biết đến WHO ,WHICH .. như là chữ hỏi trong câu hỏi :

– Who do you like ? bạn thích ai ?
chữ WHO ở đây là có nghĩa là AI và đựoc dùng trong câu hỏi .
– Which color do you like : red or blue ? bạn thích màu nào : xanh hay đỏ ?
WHICH trong câu này có nghĩa là ” NÀO ” và cũng được dùng làm chữ hỏi . Continue reading