Thống kê kết quả học viên

1, Vũ Quang Huy: thời gian học: 20 ngày – thời gian ôn: 1 ngày – Đầu vào: 305 – Đầu ra: 410 (L:260, R:150)  (Real test 22/12/2011)

2, Nguyễn  Thị La: thời gian học: 9 ngày – thời gian ôn: 1 ngày – Đầu vào: 400 – Đầu ra 495 (L:190, R:210) (Real test 06/01/2012)

3, Nguyễn Anh Thư: thời gian học: 20 ngày – thời gian ôn: 10 ngày – Đầu vào: 515 – Đầu ra: 650 (L:365, R: 285) (Real test 13/01/2012)

4, Đào  Anh Đức: thời gian học 16 ngày – thời gian ôn: 4 ngày – Đầu vào: 330 – Đầu ra: 410 (L:230, R: 180) (Real test 18/01/2012)

5, Trần Văn Hướng: thời gian học 30 ngày – thời gian ôn: 3 ngày – Đầu vào: 250 – Đầu ra: 410 (L:240, R: 170) (Real test 18/01/2012)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s