page break và section break trong word

Khái quát:

  • Page break dùng để đặt 1 mục sang đầu trang mới nhanh hơn thay vì bạn phải ấn enter nhiều lần,  ngoài ra những phần bạn chỉnh sửa trước chỗ đặt break page sẽ ko làm ảnh hưởng tới bố cục của từ  chỗ đặt  break page trở đi.
  • Section break: dùng để chia ra nhiều section (đoạn văn bản) khác nhau trong cùng 1 văn bản, để từ đó, bạn định dạng riêng cho từng section:  1 ví dụ rất hữu  ích: bạn muốn phần mục lục ở đầu văn bản và phần đó ko có đánh số trang, còn phần luận văn chính thì có đánh số trang => chính là section break. Ngoài ra: có thể định dạng header/footer riêng …

I. page break và section break trong word – Rất hữu ích cho bạn nào đang làm luận văn:

1. BREAK PAGE
Mục tiêu của việc break page trong Word là để những chỉnh sửa từ trang đầu tiên đến trang break sẽ không ảnh hưởng đến những trang bên dưới (vị trí tương đối giữa các đoạn, giữa các ảnh .v.v…).
Xem hình minh họa:
Ví dụ bạn có 1 trang có nội dung:

Continue reading

Advertisements